Disclaimer

RB Internet Concepts is de samensteller en uitgever van informatie op deze website. RB Internet Concepts is zich volledig bewust van haar taak en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie. Niettemin kan deze website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten.


Aansprakelijkheid

RB Internet Concepts kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen. Ook is RB Internet Concepts niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van informatie aangeboden op deze website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.


Links van en naar RB Internet Concepts

RB Internet Concepts is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden na een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze website, betekent niet dat RB Internet Concepts de producten of diensten op de website van een derde goedkeuren of aanbevelen.


Informatie gebruiken

RB Internet Concepts behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van deze website en de via deze website te leveren producten en diensten. Op alle ontworpen, gemaakte of gebruikte afbeeldingen, foto’s, teksten, tekeningen en ontwerpen rust het auteursrecht bij RB Internet Concepts. Het is toegestaan om de geboden informatie te downloaden en printen voor eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RB Internet Concepts.


Cookies

Om de website van RB Internet Concepts goed te laten functioneren, wordt gebruik gemaakt van cookies. Klik hier voor meer informatie en bekijk welke cookies er worden gebruikt.